Dierenwelzijnorganisaties als Wakker Dier gebruiken de publieke opinie om supermarkten en fastfoodorganisaties te motiveren hun assortiment plofkipvrij te maken. Het lijkt een kwestie van tijd voordat deze organisaties de pijlen gaan richten op andere foodservicebedrijven. Aanleiding voor de leden van Victoria Trading om te onderzoeken hoe ook zij op zo kort mogelijke termijn het assortiment plofkipvrij kunnen krijgen.

Onderzoek door Real Result wees uit dat het productieproces van kippenvlees globaal uit twee stromen bestaat: het produceren van de grondstof en het verwerken van de grondstof tot eindproducten. Door de twee productstromen te scheiden hebben we eerst de kosten in de keten inzichtelijk gemaakt. Door het selecteren van twee gespecialiseerde partners - die onderling nauw samenwerken - heeft Victoria Trading nu totale controle over de productieketen en zijn de leden volledig ontzorgd. Door volumes te bundelen, assortimentsrationalisatie toe te passen en ook de duurzame kip beter te verwaarden, zijn de productieprijzen vrijwel gelijk gebleven. Met andere woorden: het assortiment kip kon kostenneutraal omgezet worden naar duurzame plofkipvrije kipproducten.

“Inkoop verandert steeds meer naar het (helpen) regisseren van de keten waardoor deze keten efficiënter wordt en daardoor kosten verdwijnen. Real Result helpt Victoria Trading daar continu bij.”

Bart van Westreenen - Albron

2019 Real Result | Privacy Policy