INVENTARISEREN

Snel inzicht in uw grootste besparingskansen

U heeft het gevoel dat er volop te besparen valt op uw F&B, maar weet niet waar u moet beginnen? U wilt uw inkoopprocessen rationaliseren, maar vraagt zich af hoe u dat aan kunt pakken? U zoekt een partner voor uw inkoopproject, maar wilt eerst weten of er een klik is? Dat begrijpen we! 

Maak een keuze uit onze Real Result Scans®: in korte tijd duiken we in uw vraagstuk en geven direct inzicht in de meest kansrijke besparings- of optimalisatiekansen. De belangrijkste conclusies en kansen worden samengevat in een beknopt adviesrapport.

• inzicht binnen een week

• de meest kansrijke besparings- of optimalisatiekansen

• concreet advies voor vervolgstappen

• vanaf € 1.850,-

Als u vanuit een van de Real Result Scans® een vervolgtraject aangaat, worden de gemaakte kosten voor de scan verrekend. 

 

 

 

 

Savings Scan®

Op basis van uw eigen inkoopdata maken we binnen een week een gedegen spendanalyse. Daarbij zijn onze jarenlange foodservice-ervaring en de enorme hoeveelheid benchmarkdata de belangrijkste toetssteen. In korte tijd maken we een realistische inschatting van de inkoopsegmenten waar de grootste besparingen mogelijk zijn.

Duurzaamheid Scan®

Wilt u weten waar in uw inkoop u kunt verduurzamen? Laat dan uw inkoop toetsen aan onze duurzaamheidsmeetlat. In korte tijd maken we duidelijk voor welke productgroepen de grootste verbeteringen mogelijk zijn. Real Result signaleert glashelder waar de mogelijkheden voor verbetering liggen en stelt direct een plan van aanpak op.

Grootkeuken Scan®

U staat aan de vooravond van een grootkeuken bouw- of verbouwproject en zoekt een specialist die u kan helpen bij de opstart én realisatie? Real Result is zeer ervaren binnen foodservice en kan desgewenst de totale ontwerpfase verzorgen, inclusief technische tekeningen (evt. in 3D). Op basis van uw projectbriefing, maken we een eerste overzicht van de benodigde apparatuur. We stellen een plan van aanpak en fasering voor, op basis waarvan we samen de vervolgstappen kunnen bepalen.

Menu Engineering & Inslag Scan®

Beter inzicht in uw menukosten kan uw winstgevendheid aanzienlijk vergroten. Laat uw inkoop toetsen door onze menu engineering experts. In korte tijd maken we duidelijk hoe u uw inkoopkosten én marge kunt optimaliseren, zonder concessies te doen aan uw concept en de kwaliteit. Op basis van uw inkoopdata, verkoopstatistieken en menusamenstelling, maken we een eerste grove analyse. Vervolgens geven we concreet advies voor de belangrijkste besparingskansen.

 

 

2024 Real Result | Privacy Policy