Beerze Bulten - ANWB camping van het jaar 2017 - wilde graag haar volledige Food & Beverage assortiment, leveranciers en uitgaven eens tegen het licht houden om te zien waar besparingen mogelijk zijn en hoe de inkoopprocessen geoptimaliseerd konden worden. Met die vraag kwamen ze bij ons terecht. Real Result heeft allereerst het complete F&B pakket in kaart gebracht en door middel van een gedegen spendanalyse, de Real Result Savings Scan®, de belangrijkste besparingskansen gesignaleerd. Op basis van de scan is een rationalisatievoorstel gemaakt en zijn diverse aanbestedingen in de markt uitgezet, voor onder meer het horecagroothandelscontract, maar ook op specifieke producten als bier, frites, handijs, softijs en pizzabodems. 

In samenspraak met de F&B manager en de chef zijn nieuwe keuzes in assortiment en leveranciers gemaakt. Voor verschillende productgroepen zijn tastings georganiseerd om de kwaliteit van de alternatieven te kunnen toetsen. Alle contractafspraken zijn vervolgens nauwkeurig geborgd in heldere overeenkomsten tussen de leveranciers en Beerze Bulten. Samen met Beerze Bulten is er op relatief korte termijn een groot kwalitatief en financieel resultaat bereikt.

“De samenwerking met Real Result heeft geleid tot een verdere professionalisering van de F&B Inkoop binnen Beerze Bulten. Door onze wensen en eisen te delen en hun kennis en expertise op het gebied van inkoop toe te passen, is er een prachtig kwalitatief en financieel resultaat bereikt”. Gerrit-Jan Hagedoorn, Eigenaar Beerze Bulten

2024 Real Result | Privacy Policy